miércoles, 7 de enero de 2015

Web 2.0-ren errekurtso pedagogikoak

Sarean hainbat errekurtso desberdin aurkitu ditzakegu, baina web 2.0 an sarturik dauden errekurtso hauek zenbait ezaugarri izan behar dituzte, horien artean publikatzeko, nahasteko, erlazionatzeko eta taldeka lan egiteko balio behar dute. Ezaugarri hauetako bat ez bada agertzen, ezin dezakegu web 2.0 errekurtso moduan hartu.
Hori kontuan hartuta errekurtso hauek aurkeztuko ditut:

 1. Blog-ak. Blog-ak ezagutza sortzeko herramintak dira. Irakaskuntza arloan edukiak mantentzeko leku moduan erabili ohi da, eta bertan komentarioak jarri daitezke, edota tutoria deialdiak ipini... Irakaskuntza arlotik kanpo, bakoitzaren pentsamenduak bertan jartzeko edota lanak bertan publikatzeko erabili daiteke.
 2. Wikiak. Elkarlana esan nahi dute. Wikika jerarkiak apurtzen dituzte eta irakaskuntza guztiek jaso egiten dute. Bertan komunikatu egin zaitezke, edota lanak egin eta presentatu...
 3. Podcast eta vodcast. Bertan rss aurkitu ditzaketa eta horien bitartez nahi ditugun berriak eguneratu ditzakegu edota errekurtso profesionalak elkarbanatu...
 4. Mundu birtualak eta sare sozialak.  Mundu birtualak irakaskuntza gaitasun oso handia dute, ikasteko leku segurak direlako eta bertan entsaiatu egin daitekeelako inolako beldurrik gabe. Gaur egun edozien pertsonak erabili ditzake.
 5. Flickr edo Picasa. Errekurtso hau argazkiak igotzeko eta elkarbanatzeko balio du. Irakasle askok plataforma hauek erabiltzen dituzte klaseko irteeretako argazkiak bertan igotzeko, betiere familien parte hartzearekin.
 6. Youtube, Ustream... bideo programak dira. Honen bitartez bideoak grabatu ditzakegu, exposisio bat egin, entrebista bat, klase bat aurrera eraman...
 7. Mapa kolaboratiboak. Google maps-en bitartez bidaia birtualak egin daitezke, bertan atal politikoak, historikoak, geografiak...aztertu egi daitezke.
 8. Plataforma birtualak(moodle) eta foroak. Errekurtsoen artean, hoberena moduan hartu dezakegu irakaskuntzari deritzonez. Aurreko errekurtso gehienak honen bitartez erabili daitezkelako.

lunes, 5 de enero de 2015

Nola barneratu web 2.0 ikasketa prozesuan

Web 2.0 duela zenbait urte barneratu egin da prozesu formatiboan, eskola 2.0 erabiliz zehatzagoak izateko, baina hau kasu gehienetan ez dago ondo aplikaturik. Web 2.0 aplikatzeko orduan ondorengo puntuak izan behar ditugu kontuan:

 • Irakasleak rol aldaketa bat izan behar du. Irakaslearen klasea emateko era aldatu behar da, orain ezagutzak ez ditu berak esan behar, baizik eta antolatu eta orientatu informazioa.
 • Ikasleak rol aldaketa bat jaso behar du baita ere. Ikasleak ez du bakarrik irakasleak esaten duena entzun behar baizik eta parte hartu behar du eta lagundu behar du ariketa bat egiterakoan, beraren ezagutzak ondo aplikatuz.
 • Irakaskuntza tradizionala alde batera utzi eta ezagutzak sortu eta bilatzaile bihurtu behar gara. Alde batera utzi behar dugu irakaslearen rol tradizionala, hau da, ikasleak eserita egotea ezer egin gabe irakasleak haren ezagutzak trasmititzen dituen bitartean. Horren ordez, ikasleak motibatu eta web 2.0 ren bitartez lortu daitezkeen ezagutzak antolatu behar ditu. Horrela ikasleak bilatzen ikastea sustatzen da.
 • Metodologia aldaketa eta ikaskuntza estilo berriak. Ezinbestekoa da ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan web 2.0 barneratzean, metodologia eta estilo berriak garatzea.
 • Irakasleen formakuntza. Irakasleek formakuntza jaso behar dute teknologia berrietara egokitzeko. Ez dauka zentzurik hainbat errekurtso teknologiko izatea, gero irakaslegoak erabiltzen ez baditu.
 • Konpetentzia berriak garatu. Konpetentzia eta ezaugarri berriak garatu behar ditugu bilatutako informazio ezagutzan bihurtzeko.
Argi dagoenez, Web 2.0 irakaskuntza sistema aurrera eramateko, ez da nahikoa irakasleak formakuntza jasotzearekin eta ikaastoletan errekurtso teknologikoak jartzearen, baizik eta aldaketa sakon bat egon behar da irakaskuntza prosezuaren barnean guztiak metodo berria honetara moldatu daitezen.

WEB 2.0

Sarrera


Izen hau, web 2.0, Tim O`Reilly eta Dale Dougherty eman zioten 2004, eta brainstorming baten ondoren lortu zen izena. Web 2.0 deritzo, web-aren bigarren generazio bati non erabiltzaileen komunitateak eta zerbitzu eta aplikazio talde batek aldaketak jasotzen dituen elkarlan sozialari esker.
Honek hezkuntza mailan hainbat aukera eskaintzen ditu, lan taldean aritu daitekeelako eta horrek lan indibiduala alde batera usten duelako. Horrela irakasleak erditzaile papera du eta ikasleak bere ikaskuntzaren atal aktibo dira, hau edozein momentu edota lekutan aurrera eraman ahal izanez.

Horregatik, gure hezkuntza prozesuan termino hau aplikatu aurretik hurrengo ezaugarriak kontuan izan behar ditugu:
Esquema de la web 2.0
 • Interaktibitatea, ezinbestekoa da.
 • Konektibitatea, sarera sartu ahal izateko
 • Aplikazioak aldatu daitezkeela eta bakoitzaren gustura modifikatu.
 • Aplikazioak lan taldean aritzeko eta parte hartzeko izan behar dira. Erabiltzaileen arteko parte hartzea sustatu egin behar da edukiak sortzeko orduan.
 • Aplikazioa, erabiltzaile bakoitzaren jakintza maila izan behar du kontuan eta guztioi egokitua egon behar da.
 • Aplikazioak doan izatea oso garrantzitsua da erabilera izan dezaten.
 • Aplikazioak mobilitatea izan behar du, izan ere, gaur egun informazioa hainbat iturri desberdinetatik igo daiteke sarera...mugikorretik, ipad....

Alde positiboak eta negatiboak


 1. Positiboak
 • Irakaskuntza eraginkorragoa da, ikasleak parte hartzen dutelako prozesuan.
 • Ez du interneteko aparteko ezagutzarik eskatzen.
 • Erabiltzaileen arteko komunikazio hobetzek du.
 • Ikasketa denborak hobetu egiten dira, izan ere, erabiltzailearen arabera moldatu egin daitezke.
 • Irakas prozesuan metodologia praktikoagoak erabili daitezke.
 • Web-arekiko interesa handitu egiten da.
 • Informazioa momentu oro jaso daiteke.
 • Sortutako edukiak hobetuz, esperientzia berriak lantzen ditu.
    2. Negatiboak
 • Jasotzen dugun informazioa beti ez dator iturri ezagunetik, horregati horren kalitatea eztabaidagarria izan daiteke.
 • Ikasleak ez dakite web 2.0 ko tresnak ondo erabiltzen eta horietara ikasleak moldatu daitezen denbora bat igaro behar da.
 • Horrez gain, informazio gehiego lortu daiteke eta horren ondorioz guztia ezian daiteke prozesatu.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

Taldeko akta

Hasiera batean egokituta gaiaren bideoa eta textuak guztion artean irakurtzea erabaki genituen. Horren ondore, google drive-aren bitartez lan egitea erabaki genuen, bertan laburpena, hitz gakoak eta erronkak adosteko.

Testuaren laburpena binaka egin genuen eta lortu genituen bi laburpenak batu egin genituen haien arteko antzekotasunen errepikapenak sahiestuz eta desberdintasuank jarriz. Laburpenak batzeko unibertsitatean lan egin genuen eta bertan hitz gakoak eta erronkak amankomunean jarri genituen.

Azkenik, aurkezpenean lantzeare ekin diogu eta horretarako beste aldi batean geratu gara unibertsitatean hau aurrera eramateko. Bertan guztion artean power point-a egin dugu. Power point-a egiteko bakoitzak atal bat hartu eta horren powerpointa egin zuen, baina egiteko momentuan guztion iritziak errespetatu behar ditugu.
Web 2.0
LABURPENA:

Gaur egungo gizartean, teknologia berriak gure bizitzaren esparru guztietara hedatu dira. Internet, adibidez, informazio iturri huts bat izatetik jendeen arteko interakzioak eta harremanak sustatzen dituen tresna izatera igaro da.

Gizartea aldatzen eta bilakatzen den moduan, teknologia, web orriak eta abarrek garapen eta bilakaera bat dute. Honekin lotuta 2.0 kontzeptua aurkitzen dugu, programa baten bertsia definitzen duena. Hau internetetik dator, izan ere, Tim O’Reillyk “web 2.0”-ren definizioa eman zuen. Web 2.0 lehen eraldaketa teknologikoa da.

Web horri garaikide askok, etengabe berritzen dituzte haien edukiak, eta interneteko erabiltzaileei webaren kudeaketan parte hartzeko aukera eskaintzen die (Web 2.0), horrela, erabiltzailearen jarrera aldatzen (ikusle izatetik, parte-hartzaile izatera). Aurretik esandakoari erreparatuz, hezitzaileek konturatu dira teknologia berriak hezkuntzarako oso tresna baliogarriak izan ahal direla, eta haietaz baliatu dira hezkuntza 2.0 bat eraikitzen joateko.

Eskolan IKTak erabiltzeko plan ugari egin dira eta baliabide informatikoak ia eskola guztietara hedatu dira.  Hala ere, interneten erabilera ez da oraindik hainbestekoa. Sarea komunikazioa lantzeko eta partekatzeko tresna aproposa da. Horretarako, lehen urratsa hezitzaileei Interneten trebatzeko aukera praktikoak ematea da.

Web 2.0 hezkuntza alorrerako oso erabilgarria da. Ikasleak teknologietara hurbiltzeko era dibertigarria, sinplea eta eraginkorra da. Gainera, hizkuntza idatzia, komunikazio ahalmena, analisi zein kritikarako gaitasuna, ikaskideen arteko erlazioa, ikasle-irakasle elkar-ekintza eta abar hobetzeko egokia da.

Tresna eta dinamika berri ugari sortzen ari dira etengabe. Honako hauek dira adibide batzuk: blogak (ikasleen arteko komunikazioa, baita irakaslearekin ere bultzatzeko, komunikazioa ahalbidetu, ikerketak eta esperientziak trukatzeko, ariketa sortzaileak asmatzeko…), jarioak (informazioetara harpidetzeko, gertakarien alertak jasotzeko…), wikiak (informazio bilatzeko, sortzeko edota eraldatzeko, taldeko lanak egiteko…) eta sare sozialak (ezagutza eta informazioa trukatzeko, ezagutzak hobetzeko eta zabaltzeko…).
IKTero irakasle taldea Web 2.0 erabilpenaren berri eman dute. IKTeroek IKT plana diseinatu, ezarri eta dinamizatu dute haurrak txikitatik digitalki alfabetatuak izateko. Izan ere, umeak txikitatik tresna horietara ohituz gero, etorkizunean izugarrizko maila izango dute. Bitartean, irakaslearen papera ere aldatu egin da, orain bitartekari eta prozesuaren gidaria da, horrela autonomia sustatuz.

IKTeroei ikastoletan  euskara 2.0 ere daukagu. IKTero batek adibidez (Maite Goñi), Euskara ikasgaia lantzeko hamaika baliabide sortu eta guztion eskura jarri ditu. Izan ere, euskarak teknologiak ere behar ditu, era honetan, euskara munduratzeko. Euskarazko tresna propioak garatu eta batez ere erabili behar ditugu. Euskara globalizatzeko bere erronka nagusia teknologikoa izan behar da.

Nahiz eta internetek onura ugari ekarri, bere alde iluna ere izan dezake. Internetek hainbat arrisku ekartzen ditu, adin txikikoei bereziki. Horrek, gurasoengan interneta hezkuntzan erabiltzeren aurkako iritzia piztu dezake. Izan ere,  interneta erabiltzeak hainbat arrisku ditu, familiengan kezkak sortaraziz.   

Arrisku horien artean edukien inguruko arriskuak ditugu: legez kontrakoak (haur pornografia), kaltegarriak (arrazaren araberako iritziak) eta gezurrezkoak (asmo onak ez dituzten pertsonekin kontaktuan jarri). Merkataritza elektronikoaren inguruko arriskuak  ere daude, baita lege alderdiarekin zerikusia duten arriskuak ere (norbait arriskuan jarri  bere datu pertsonalak kaleratuz…).

Honen aurrean, eskolak zerbait egin beharko luke, adibidez: Interneten inguruko interesa adierazi eta honen erabileraren eztabaidak sortu, Interneteko segurtasunaren gaia curriculumean txertatu, eskoletan sarea arduraz erabiltzen irakatsi, iragazteko eta monitorizatzeko programak erabili, eta ikasleak izan ditzaketen arriskuetatik babestea ahalbidetzen duen eskola politika ezarri.

IEPen helburua ikastetxeetan internet segurtasunez eta arduraz erabiltzea da, eta ikasleak sareak izan ditzakeen arriskuetatik babestea. Printzipio orokor batzuk ditu: internet hezkuntza erabilera bat izatea, teknologia berrien arriskuak ebaluatzea, erantzukizuna guztiena dela ezagutzea eta erabilera arautzea. IEPak estrategia batzuk erabiltzen ditu eta ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitzen ditu. Irakasleak arriskuen jakinaren gainean egon behar dute.

Hezkuntza hobetzeko interneteko sarbide ikasleentzako diseinatu egon behar da eta adinari egokitua. Arau batzuk izan behar ditu erabilera egokirako. Internet era egokian erabiltzeko, irakasleek prestakuntza jaso behar dute, ikasleei  jarrera kritikoa lantzen lagundu eta jabetza intelektuala errespetatzen irakatsi dieten. Ikasleek arriskuak ezagutu behar dituzte eta horiek saihesteko moduak bilatu. Irakasleek ikasleak jakinarazi behar dituzte interneten egin dezaketena eta ezin dezaketena egin. Posta elektronikoari dagokionez arau batzuk ezarri eta sarera argazkiak igotzea oso zainduta egon beharko luke. Foroei dagokionez, eskolak bakarrik baimendutako foroetak sartu ahal dira eta beti ere irakaslearen aurrean. Irakasleez gain, gurasoek ere parte hartuko dute euren baimena emanez eta haurrak etxean egiten dutena kontrolatuz. Izan ere, zenbat eta pertsona gehiago parte hartu prozesuan, emaitzak hobeagoak izango dira.


HITZ GAKOAK:
 • Teknologia berriak
 • Digitalki alfabetatzea
 • Hezkuntza 2.0
 • Interneteko arriskuak
 • Elkar ekintza, parte hartzea
 • Eraberritzea

ERRONKAK:
 • Umeak txikitatik teknologia berrietara ohitu behar ditugu, hauek modu seguru eta eraginkor batean rabiltzen irakatziz, gero etorkizun batean teknologiak erabiltzeko erraztasuna izateko.
 • Ikasleak teknologiaren mundu berri hau ezagutzeko prosezuan, irakasleez gain, gurasoek baita ere oso papera garrantzitsua dute. Arriskuen aurrean, guztiok parte-hartu behar dugu, erabilera egokia sustatzen.
 • Teknologia berriek eskeintzen dizkiguten tresnak erabiltzea eta sortzea ikasleen hainbat gaitasun pizteko eta garatzeko (komunikazioa, sormena, autonomia, elkar-ekintza, interakzioa…)

IRUDIA:

jueves, 11 de diciembre de 2014

INTERNET-EN HISTORIA

Interneten sorrera 1960.urtean gertatzen da. Amerikako estatu batuak, erabilera militarreko red bat sortu egiten du, errusiarrak zerbait beren kontra egiterakoan, herrialde osoan zehar informazioa lortu ahal izateko.
Red hau 1969.urtean sortu egiten da eta ARPANET du izena. Hasiera batean, 4 ordenagailuri zegoen konektaturik, baina bi urte geroago 4 ordenagailuren ordez, 40 zeuden. Azkenean "red" hori atzeratuta gelditu zen eta TCP/IP deituriko protokolo bat sortu zuten.Funtzio militrrak ARPANET-ekin lotura galdu egin zuten eta MILNET programan jarraitu zuten. NSF(national science fundation) bere informatika korrontea sortzen du, NSFNET deitua. Momentu horretatik aurrera aurrerakuntza ikaragarria izan zen eta bertan hasi zen eratzen guar egun INTERNET-en moduan ezagutzen duguna. 1985erako internet oinarri bat zuen eta gutxi batzuengatik ezagutua zen. 1990erako NSFNET 100.000 serbidore zituen gutxi gorabehera. 1990.urtean Ted Nelson eta Robert Caillau sistemari izen bat jartzen diote eta izen hori World Wide Web (WWW) izan zen. 1993.urtean Marc Andreesen nabigatzailearen lehen bertsioa egin zuen "mosaic" deitutako eta modu naturalago batean sartzea eskaintzen zuen.
Momentu horretatik aurrera interneten hazkundea ikaragarria izan zen eta gaur egun guztiak ezagutzen dugun internet eratu zen.

informazioa hemendik:internet historia

martes, 18 de noviembre de 2014

ORDENAGAILUEN SORRERA

Hezkuntzan erabiltzen den teknologiari buruz hitz egiteko, teknologia hauen sorrera eta historia ezagutu behar dugu. Horregatik sarrera honetan, ordenagailuen historiari buruz hitz egin dizuet.

HASIERA
Ordenagailuei buruzko datarik garrantzitsuena 1936.urtea da. Urte horretan lehenengo ordenagailua izan zen sortua, Z1 ordenagailua ( Honrad Zuse). Z1  lehen ordenagailutzat hartu egiten da, programablea zen lehen ordenagailua zelako. Honen aurretik beste gailu batzuk zeuden baina hau baino potentzia gutxiagorekin. 1942. urterarte ordenagaluen ideiak ez zuen aurrera egin. Lehenengo konpainia " ABC Computers" zuen izena. Urte horretatik aurrera, mundu osoan zehar zenbait ikertzaile ordenagailuak aztertu egin zituzten hobetzeko asmoarekin. Puntu honetatik aurrera, ordenagailu txikiagoak eta azkarragoak egiten hasi ziren. IBM enpresa ordenagailuen munduan sartzerakoan, aldaketa garrantzitsua gertatu zen merkatu honetan.